Interim Management bygger på gensidig tillid

Interim Management er en tillidssag. Med et minimum af formaliteter og forpligtelser for jer, kan Profil Match hurtigt og effektivt have en erfaren interim manager på plads i jeres virksomhed.

thin

Danmarks største netværk

Den gensidige tillid, vores dybt forankrede forståelse af jeres forretningsudfordringer, samt vores transparente aftalegrundlag er hjørnestenen i vores tilgang. Vores interim managers er erfarne ledere med vilje og evne til at træde ind i stillingen og løse den konkrete udfordring, tage ansvar, gennemføre forandringer og skabe resultater.

En høj grad af fleksibilitet

I kombination giver det jer mulighed for hurtig behovsafdækning, en god og hurtig proces, tiltrædelse af den rigtige person i stillingen, og en løsning på jeres umiddelbare udfordringer, alt foretaget på et fleksibelt grundlag, der også sikrer jer fremadrettet.


Interim Management kan være en fordel for både små og store virksomheder, da det dels er omkostningseffektivt, præstationsorienteret og udmærker sig ved en høj grad af fleksibilitet.

CEO of company in business offices

Bliv ringet op!

Vil du høre mere om de ydelser vi kan levere, så udfyld formularen herunder og du vil blive ringet op hurtigst muligt.

Fordelene ved Interim Management.

Der er mange fordele ved at have en interim manager ansat.

Vigtigst af alt er, at interim managerens succes afhænger af, om opgaven bliver løst tilfredsstillende. Det er her fokus ligger. Du har en opgave, der skal løses succesfuldt, og det er slutmålet for Profil Match og for interim manageren. Derudover er både behovsafdækning, ansættelsesproces og tiltrædelse væsentlig hurtigere, end ved traditionel rekruttering – og væsentlig mere omkostningseffektiv.

Når du har en interim manager ansat, giver det dig mange muligheder for fleksibilitet i ansættelsesforholdet, herunder en eventuel forlængelse, eller fuld åbenhed om efterfølgende rekruttering eller fastansættelse af kandidaten, hvis det ønskes.

Hvor kan en interim leder gøre en forskel?

Mange virksomheder har fokus på tilpasning, samtidig med at der effektiviseres og udvikles for at kunne imødekomme en voksende konkurrence fra et globalt marked, hvor kunderne kræver mere og mere og søger større indflydelse.

Denne udfordring stiller store krav til virksomhedens ressourceledelse – både strategisk og operationelt.

At kunne håndtere en uventet forretningsmulighed, at gennemføre nye projekter, at styre forandringsprojekter og udfylde et ledelsestomrum kan være af afgørende betydning, for at nå de resultater, man ønsker. En interim manager er i særlig høj grad handlingsorienteret og udførende i sit lederskab, og sikrer dermed eksekvering og fremdrift.

Det er i disse situationer vores nøje udvalgte og prækvalificerede interim managere kan være med til at gøre en afgørende forskel for forretningen.

CASES

Hvilke opgaver kan en interim manager løse?

En interim manager ansættes målrettet til den opgave, du ønsker løst. Der findes ingen begrænsning for typer af ledelsesopgaver, en interim manager kan løse. Rekrutteringen vil kun afhænge af, hvilke udfordringer din virksomhed står med.

Vi løser typisk ledelsesopgaver indenfor:

 • Forandringsledelse/Change Management
 • Vækstledelse
 • Kriseledelse
 • Midlertidig ledelse
 • Projektledelse
 • Specielle projekter

Står din virksomhed overfor en konkret opgave, hvor der med fordel kan indsættes en ledelseskapacitet, så kontakt os og lad os sammen afdække mulighederne.

Handsome businessman ceo working in office

Hastighed > Fleksibilitet > Kvalitet

Profil Match forstår, at tid og kompetence kan være en afgørende faktor, når du mangler en nøgleperson i din virksomhed.

Som kunde hos Profil Match, garanteres du følgende:

 • Profil Match yder sin service til en gennemskuelig og konkurrencedygtig pris
 • Alle opgaver hos Profil Match behandles fortroligt
 • Profil Match yder 30 dages tilfredshedsgaranti

De mest kvalificerede interim ledere

Profil Match har en ressourcebase bestående af interim ledere, som Profil match har et personligt og indgående kendskab til, der er parate til at tilbyde deres ydelser.

Hvad enten der er behov for en midlertidig afdelingsleder eller en salgschef, som skal optimere og udvikle salget, eller en CEO, der har stor erfaring med at dirigere virksomheder gennem en forandringsproces/turnaround, eller en projektleder, der agerer ekstra hoved og hænder med henblik på at få gennemført et projekt indenfor en kort deadline, har Profil Match den kandidat, du har behov for.

Profil Match har en stor samlet erfaring i at opbygge en personlig, og kvalificeret ressourcebase, bestående af stærke interim ledere. Det betyder, at ressourcebasen er under konstant udvikling, og at der løbende tilføres evaluerede, udvalgte og kvalificerede kandidater, som matcher de egenskaber, markedet efterspørger.

Interim ressourcer

Den seneste opgørelse af interim ressourcer og kandidater, der har fungeret som enten bestyrelsesmedlem, direktør, leder, projektleder, afdelingsleder, managementkonsulenter eller konsulent inden for ledelse

Sådan kommer vi frem til den bedste løsning?

Nøglen til en succesrig ansættelse er et godt fælles afsæt mellem virksomheden og Profil Match. Derfor vægter vi forståelsen af virksomhedens ledelsesmæssige udfordringer. Vi prioriterer og afsætter altid nok tid til at komme helt tæt på virksomhedens situation. Vi sikrer med præciseret fokus og kvalitet i processen at kunne identificere, kvalificere, interviewe og udvælge de helt rigtige kandidater, der passer til opgaven.

For Profil Match er det afgørende igennem hele processen at sikre, at vi har en tæt og fortrolig dialog.

Profil Match sikrer med vores udvælgelsesmetode, at kun de bedste kandidater bliver præsenteret for virksomheden. Der udvælges minimum to kandidater, som kunden har mulighed for at vælge imellem.

Busy broker
Beautiful businesswoman at company

Inden vi præsenterer kandidaterne for kunden sikrer vi at kandidaterne er:


 • Interviewet og fundet egnet til jobbet
 • Fuldt opdateret om opgavens indhold
 • Parate til at påtage sig opgaven med kort varsel
 • Afstemt med de aftalte rammer som tid, placering, honorar med mere

På præsentationsmødet vil kunden have mulighed for at interviewe kandidaten mhp. afklaring af de nødvendige faglige og personlige egenskaber, samt give en uddybning af interim opgaven. Normalt vil der herefter være grundlag for at kunne træffe en beslutning om hvilken kandidat, der skal løse opgaven.

Når beslutningen er truffet sørger vi for, at alle nødvendige aftaler kommer på plads, og at kandidaten påbegynder jobbet inden for de aftalte rammevilkår.

Fordelene ved en interim manager

Der er flere faktorer, som gør midlertidig ledelse i form af Interim Management populær. Det er blandt andet en omkostningseffektiv løsning til kortsigtede forretningsmæssige behov, som også kan anvendes i planlagte, strategiske situationer, hvor der er brug for at få tilført nye eller yderligere kompetencer. Helt kort kan fordele opsummeres således:


 • Hurtighed – En interim manager kan typisk begynde inden for 10 – 14 dage. 
 • Fleksibelt – Lejeperioden kan være alt fra et par uger til 12 – 18 måneder.
 • Ekspertise – En interim manager er erfaren, specialiseret og højt kvalificeret.
 • Objektivitet – En interim manager kommer med friske øjne og er ikke farvet af historik. 
 • Fokus på eksekvering – Arbejder med succesmål, ikke intern karriereudvikling.
 • Ingen administration – Vi håndterer alle administrative forhold inkl. aflønning.
 • Variabel omkostning – Undgå de juridiske og økonomiske forpligtelser ved en fastansættelse.
 • Økonomisk gennemsigtighed – Interim manageren aflønnes på dagsbasis. Derved kan omkostningerne let beregnes. 

Trader in office